Forex forumas 
 | Forex Forumas | Registracija | Atsakyti | Paieška | Statistika |  
ForexForex forumas > Forex > Kaip ir kokius mokesčius mokėti prekiaujant forex Lietuvai?
 Puslapis Puslapis:  1  2  3  4  »» 
AutoriusŽinutė
laurinkus
Anonimas

 
 
#1. 13 Balandis 2009 11:21

Tai va toks klausimukas pradėjo kamuoti mane, galvoju kaip savo pinigėlius įteisinti. Gal kas žinote?

Traders

Administratorius

 
Užsiregistravo:
2008 08 31 
#2. 16 Balandis 2009 16:50 | Redagavo: Traders

"DEL PAJAMU, GAUTU IŠ PREKYBOS VALIUTOMIS, APMOKESTINIMO
Reg Nr. (18.18-31-1)-R-6735
2008-07-28
1. Dokumento aprašomoji dalis
Dokumento rušis:
- Paaiškinimas;
Mokestis:
- Gyventoju pajamu mokestis;
Mokestine procedura:
- Mokesciu apskaiciavimo ir mokejimo paaiškinimai;
Mokesciu moketoju grupe:
- Nuolatiniai Lietuvos gyventojai;
2. Dokumento pagrindine dalis
Valstybine mokesciu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (toliau – VMI prie FM),
išnagrinejusi bei apibendrinusi Klaipedos, Marijampoles ir Vilniaus apskriciu valstybiniu mokesciu inspekciju
pateiktus mokesciu moketoju paklausimus bei atsakymu projektus i juos, paaiškina:
Atvejis. Gyventojai gauna pajamu iš valiutu poru skirtumu prekybos valiutu rinkoje (pvz. FOREX rinkoje). Tam
tikslui sudaromos sutartys su brokerine kompanija, kuri priima pavedimus pirkti - parduoti valiuta. Brokerine
kompanija už užstata skolina dideles pinigu sumas vykdyti valiutos pirkimo-pardavimo operacijas. Skolintos lešos
negali buti naudojamos kitiems tikslams. Gautas iš valiutu skirtumu pelnas yra iskaitomas i gyventoju specialias
saskaitas. Specialiose saskaitose esamas lešas gyventojai gali naudoti tik prekybai valiutu rinkoje. Pajamas (nauda)
gyventojai gauna, kai lešos pervedamos (gyventoju prašymu) i ju asmenines banko saskaitas.
Papildoma informacija. FOREX (Foreign Exchange Market) – pasauline tarpbankine valiutu rinka. FOREX – tai
valiutines rinkos dalyviu sanderiu visuma, kai nutarta suma vienos šalies piniginio vieneto keiciama i kitos šalies
valiuta pagal nustatyta kursa. Apie 80 proc. visu sanderiu sudaro spekuliacines operacijos, kuriu tikslas gauti pelna iš
valiutiniu kursu skirtumu.* Klausimas. Kaip apmokestinamos iš minetu sanderiu gyventoju gaunamos pajamos.
Kaip apskaiciuojama apmokestinamuju pajamu suma? Pagal Gyventoju pajamu mokescio istatymo (Žin., 2002, Nr.
73-3085, toliau – GPMI) 2 str. 7 dalies nuostatas, individuali veikla – tai savarankiška veikla, kuria versdamasis
gyventojas siekia gauti pajamu ar kitokios ekonomines naudos per testini laikotarpi. Vertinant, ar gyventojas vykdo
individualia veikla, ivertinama individualia veikla apibrežianciu kriteriju visuma (priimamu sprendimu
savarankiškumas, ekonomines naudos siekimas, testinumas ir pan.).
FOREX valiutu rinkoje prekiaudami gyventojai patys savarankiškai priima sprendimus ir duoda atitinkamus
pavedimus brokeriu kompanijai del sanderiu sudarymo. Jeigu tokia prekyba gyventojai verciasi testini laikotarpi,
laikoma, kad gyventojai gauna individualios veiklos pajamu. Pagal GPMI 2 straipsnio 14 dalies nuostatas pajamos –
tai visas per mokestini laikotarpi gyventojo gautas atlygis už jo atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar
suteiktas teises, parduota, kitaip perleista ar investuota turta ar lešas, taip pat kita natura ar pinigais gauta nauda .
Paminetos rušies individualios veiklos pajamomis laikomas skirtumas, susidares tarp valiutu poru, t.y. pinigais gauta
Lapas 1 iš 3
nauda (toliau tekste vartojama savoka – pajamos). Remiantis GPMI 8 straipsnio nuostatomis gyventoju gautomis
pajamomis šiuo nagrinejamu atveju, laikytinos sumos, pervestos i gyventoju asmenines banko saskaitas. Gyventoju
gautos iš prekybos valiutomis individualios veiklos pajamos, apmokestinamos GPMI 6 straipsnyje nustatyta tvarka,
t.y. jeigu gyventojai nusprendžia iš gautu individualios veiklos pajamu neatimti GPMI 18 straipsnyje nustatytu
leidžiamu atskaitymu, tai jie moka 15 proc. pajamu mokesti nuo visos gautu pajamu sumos. Jeigu iš gautu pajamu
gyventojai nusprendžia atimti leidžiamus atskaitymus, tai individualios veiklos pajamos (skirtumas tarp gautu pajamu
ir leidžiamu atskaitymu sumos) apmokestinamos taikant 24 proc. pajamu mokescio tarifa. Leidžiami atskaitymai,
susije su individualios veiklos pajamu gavimu, nustatyti GPMI 18 straipsnyje. Nuolatinio Lietuvos gyventojo su
individualios veiklos pajamu gavimu susije leidžiami atskaitymai bei ju apskaiciavimo tvarka patvirtinta 2002 m.
rugsejo 25 d. Lietuvos Respublikos finansu ministro isakymu Nr. 303 (Žin., 2004 Nr. 92-3375). Nagrinejamu atveju iš
gautu individualios veiklos pajamu gali buti atimamos iprastines šiai veiklai vykdyti patirtos išlaidos pajamoms gauti,
t.y. nuomos, kanceliariniu prekiu, telefoniniu pokalbiu, darbo užmokescio išlaidos, privalomojo socialinio, sveikatos
draudimo imokos, komisinis atlyginimas sumoketas tarpininkams ir kitos iprastines išlaidos.
Tais atvejais, jeigu gyventojai gautu pajamu iš atsitiktiniu prekybos valiutu rinkoje sanderiu, t.y. ju veikla neatitiktu
individualia veikla apibrežianciu kriteriju, tai tokios ju pajamos turetu buti apmokestinamos kaip kito turto pardavimo
pajamos, taikant 15 proc. pajamu mokescio tarifa. Tokiais atvejais, deklaruojant atitinkamu mokestiniu metu gautas
pajamas pagal GPMI 17 str. 1 d. 20 punkta, gautu pajamu suma galetu buti sumažinta 24 pagrindiniu
neapmokestinamuju pajamu dydžiu suma.
Klausimas. Ar privaloma šiai veiklai vesti pajamu-išlaidu žurnala? Jei taip, ar butina kiekvieno sanderio rezultatus
(gautas pajamas ir patirtas išlaidas užsienio valiuta) perskaiciuoti i litus ir ka irašyti pajamu ir išlaidu grafose?
Individualia veikla vykdantis gyventojas privalo tvarkyti buhalterine apskaita, turi vadovaujantis Buhalterines
apskaitos taisyklemis (toliau – Taisykles), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansu ministro 2003 m. vasario 17 d.
isakymu Nr. 1K-040 ,,Del Gyventoju, besivercianciu individualia veikla (išskyrus gyventojus, isigijusius verslo
liudijimus), buhalterines apskaitos taisykliu patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 92-3373).
Individualios veiklos pajamu-išlaidu apskaitos žurnalo pildymo tvarka nustatyta Taisykliu IV skyriuje. Žurnalo
pajamu skiltyje irašoma gautu pajamu suma ju gavimo momentu (t.y. kai pinigu suma yra pervesta i gyventojo
asmenine banko saskaita), o išlaidu skiltyje – su tokiu pajamu gavimu susijusiu išlaidu sumos. Individualios veiklos
išlaidos turi buti pagristos apskaitos dokumentu duomenimis. Kiekvieno valiutu poru sanderio rezultatu fiksuoti
žurnale nereikia.
Kai individualios veiklos pajamos gaunamos užsienio valiuta, tai ju gavimo momentu pajamos apskaiciuojamos
pagal pajamu gavimo diena Lietuvos banko nustatyta lito ir užsienio valiutos santyki. Jei pajamos gaunamos
periodiškai, tai sumas galima apskaiciuoti ir nurodyti litais pagal oficialu lito ir užsienio valiutu santyki, kuri Lietuvos
bankas buvo nustates paskutine mokestinio laikotarpio, už kuri deklaruojamos pajamos, diena.
Klausimas. Ar gyventojai, vykdantys individualia valiutu prekybos veikla, privalo nuo gautu pajamu moketi
pridetines vertes mokesti?
Pagal Pridetines vertes mokescio istatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr.17-505, toliau – PVM istatymas) 3 str.
nuostatas, PVM objektas yra prekiu tiekimas ir paslaugu teikimas, tenkinantis visas šias salygas:
· prekes tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygi;
· prekiu tiekimas ir (arba) paslaugu teikimas pagal istatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje;
· prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonomine veikla, t. y.
veikdamas kaip toks.
Aprašytoje situacijoje gyventojas netiekia prekiu bei neteikia paslaugu, todel jo gautos pajamos negali buti laikomos
PVM objektu. "

xenu

Narys
Naujokas
Pranešimai: 2

 
Užsiregistravo:
2009 08 18 
#3. 18 Rugpjūtis 2009 15:16

Jeigu nieko nepervedi i savo saskaita Lietuvoje, tai nieko ir nemoki Lietuvai. Taskas.

svetelis
Anonimas

 
 
#4. 7 Lapkritis 2009 09:25

Tai iseina, kad jei gaunu is forexo pelna tai nieko valstybei nemoku ?

andrius2
Anonimas

 
 
#5. 7 Lapkritis 2009 10:09

Ziūrint kiek gauni. Jeigu pastoviai gauni arba daugiau nei (tiksliai nepamenu) ~3600LTL pelno per metus tai reikia susimokėt.

svetelis
Anonimas

 
 
#6. 7 Lapkritis 2009 10:30

andrius2 , dekoju tau labai ! :)

Dainius

Narys
Veteranas
Pranešimai: 135

 
Užsiregistravo:
2008 10 11 
#7. 7 Lapkritis 2009 10:34 | Redagavo: Dainius

Pamėginsiu apibendrinti šį laišką paprastais žodžiais:
Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, jeigu gaunamos pastovios pajamos prekiaujant FOREX, reikia nueiti į VMI, užpildyti FR0468 formos pažymą (prašymas įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą).
Tada atsidaryti sąskaitą ir prekiauti. Beto reikia pildyti pajamų išlaidų žurnalą. (Pagal įstatymus žurnalą reikia pildyti iškarto, kai atliekamas sandoris, bet kita vertus juk, viskas banko išraše matosi. Taupant laiką vieną kartą prisėdai, metų gale kai ateina laikas deklaruoti pajamas ir pasidarai tą žurnalą).
Exelyje susikuri dvi grafas: pajamos, išlaidos.
Į išlaidas įrašoma brokeriui nusiųsti pinigai iš banko sąskaitos ir PSD.
PSD -privalomasis sveikatos draudimas, dabar yra 72LTL/mėn. Jį reikia susimokėti kiekvieno mėnesio gale į VMI sąskaitą, jeigu niekur nedirbate. Jei dirbate mokėti nereikia, nes darbdavys už jus šį mokestį sumoka.
Į pajamas įrašoma ką parsisiuntei iš brokerio.
Metų gale atemi iš pajamų išlaidas, deklaruoji pajamas ir nuo pelno susimoki mokesčius iki gegužės 1d.

svetelis
Anonimas

 
 
#8. 7 Lapkritis 2009 13:58

Aciu ir Dainiui uz issamu ir apibendrinta paaiskinima!
Dabar del mokesciu viskas aisku.

Taciau, klausimelis del idomumo - jei uzdirbi , na tarkim i savaite po 50-60$, o per menesi ~200$ , ir jokiu deklaraciju arba panasiu individualiu veiklu neatidarynet, kokios pasekmes imanomos?

Ir aplamai is kur, mokesciu inspektoriai suzinos, kad as uzdarbiauju forexe ar ne, per banko ataskaitas?

Dainius

Narys
Veteranas
Pranešimai: 135

 
Užsiregistravo:
2008 10 11 
#9. 8 Lapkritis 2009 08:25 | Redagavo: Dainius

Jau čia VMI klaust turėtum, kiek žinau jei mokesčių nemoki, tai gali skirt baudą, reiktų susimokėt mokesčius ir gal dar delspinigius priskaičiuotų.
Prekiaujant tokiom sumom, nemanau kad kas sužinotų, nebent specialiai patikrintų.

Anonimas


 
 
#10. 15 Lapkritis 2009 11:02

sveteli tavo centai niekam neidomus patikek manim

asdf
Anonimas

 
 
#11. 21 Lapkritis 2009 23:33

Čia yra didžiausia nesamone su tais forex mokesciais. Moket reikia virs 50 proc. Tai apie ka mes snekam? As blet rizikuoju SAVO kruvinai uzdirbtais pinigais, ir turiu kazkokiai susiktai valdziai atiduot virs puse savo sunkiai uzdirbtu pinigu. UZ KA??? Jei net supisto sveikatos draudimo neapmoka, uzsiimant individualia veikla. Normaliose salyse forex apmokestinama 15-20 proc. o pas mus blet cirkai kazkokie. Kitais metais berods bus lengviau, siek tiek. Ir tai dar neaisku. Nes ten viskas taip subalamutinta, kad xui suprasi.

Dainius

Narys
Veteranas
Pranešimai: 135

 
Užsiregistravo:
2008 10 11 
#12. 22 Lapkritis 2009 07:56 | Redagavo: Dainius

To asdf Taip jūs visiškai teisus dėl runkėlių valstybės mokesčių, deja VMI nelabai net įsivaizduoja kas tas forex, WM ar LR.
Visi turbūt sutinkame, kad mokesčius mokėti reikia, bet kad jau tokius ...
Deja kitais metais nebus lengviau, nes nuo 2010 metų VSD dar 10% kyla (iki 20%), o, kad nepasirodytų per mažai 2011 dar 8,5% (iki 28.5%). Šis pereinamasis laikotarpis padarytas tam, kad IDV būtų visai uždusinta ir ne bet kaip, o po truputi, kad žmonės nepiketuotų - Kubilius su Šemeta pasidarbavo.
Beto mūsų mokesčių apskaičiavimo sistema tokia paini, kad ir buhalteriui sunku susigaudyti, ką jau kalbėti apie paprastus mirtinguosius. Kad suskaičiuoti mokesčius reikia spręsti keturių ligčių sistemą!

Šiaip šiais metais vis dar nereikia mokėti, daugiau nei 50% kaip teigiate, o apie ~40%, nors kitą vertus jeigu bus mažas pelnas arba jo nebus tai už įregistruotą veiklą teks ir damokėti valstybei, tai yra kristi į minusą :)

IDV mokesčius pasiskaičiuot galite čia: IDV skaičiuoklė. Šioje skaičiuoklėje laikoma, kad IDV buvo įregistruota 2009 metų pradžioje, todėl PSD imamas nemažesnis nei 864LTL/metus, jeigu veikla būtų iregistruota veliau tai PSD gali būti ir mažesnis nei (72*12=) 864LTL per metus (bet nemažesnis nei 9%).

O dabar pavyzdukas iš Lietuvos mokesčių sistemos: šių metų pradžioje įregistravus IDV nusiuntus brokeriui 10000LTL ir metų gale parsisiuntus tuos pačius 10000LTL (tai yra nieko neuždirbus) už tai valstybei atiduotumėte -864LTL (jeigu papildomai niekur nedirbate).
Nusiuntus 10000LTL parsiuntus 15000 tai atmetus mokesčius nuo 5000LTL lieka 2961 LTL (40% mokesčiams).
Nusiuntus 10000LTL parsiuntus 20000 nuo 10000 pelno tektų pakloti 32.5% liktų 6750 LTL.

--
Nėra ko stebėtis, kad krizė. Daroma viskas kad tik nebūtų mokami mokesčiai.

Žodynėlis:
PSD (72ltl/men bet nemažiau nei 9%) - privalomasis socialinis draudimas
VSD (2009- 10%, 2010-20%, 2011-28.5% )- valstybinis socialinis draudimas.
GPM (15%) gyventojų pajamų mokestis.
P.S. UAB ar IĮ šiais metais daugiau mokesčių moka nei IDV, bet nuo 2011m mažiau mokės UAB arba IĮ.

VMI konsultantas
Anonimas

 
 
#13. 22 Lapkritis 2009 10:51

Aš dar pasižiūrėsiu, kaip jūs dokumentus surinksite iš brokerio pagal buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, kad galėtumėte nurašyti savo pinigėlius į išlaidas, o jeigu neturėsite tokių, gausite mokesčius susimoketi ne nuo pelno, o nuo parsisiųstų pinigų. Tai yra tarkim nusiuntus 10000 ir parsiuntus 11000LTL mokėsitis bus ne ~950LTL o 3575LTL :DDDD nors pelnas tik 1000LTL

asdf
Anonimas

 
 
#14. 22 Lapkritis 2009 19:25

Berods, 2010 atsiras daugiau mokesciu pakeitimu. Bus galima 30 proc. nusirasyti i sanaudas. Be to ir mokescius skaiciuos nuo puse pajamu sumos. Bent jau taip sapalioja tax.lt forume.

vienas
Anonimas

 
 
#15. 22 Lapkritis 2009 21:04

O jei dar PVM reikėtų mokėti +21% tai 2011m 72.5% mokesčiams (VSD + PSD + GPM + PVM (28.5%+9%+15%+21%)) Runkeliai tylėt! :D

Dar yra noro legaliai dirbti?

 Puslapis Puslapis:  1  2  3  4  »» 
Jūsų atsakymas
Bold Stilius  Italic Stilius 

Atsakykite į klausymą: Kiek yra 3 / 1 =
Vardas:  Slaptažodis
čia gali rašyti žinutes tik registruoti vartotojai. įveskite teisingai savo prisijungimo vardą/slaptažodį prieš rašant žinutę, arba užsiregistruokite.
Frazės: tps www google nl, tps www google com search, tps www google no, tps www google lt, amp esrc=s amp source=web amp cd= amp cad=rja amp uact= amp ved= ahukewi pesck _qahw ahaihqnub kqfjaeegqibxab amp url=http www forex prekyba com forumas forex kaip kokius mokescius moketi prekiaujant forex lietuvai amp usg=aovvaw ljsm wwsnraiq mx_vs f, amp esrc=s amp source=web amp cd= amp ved= ahukewi _ e wptnahxuliskhaj cvaqfjadegqiarab amp url=http www forex prekyba com forumas forex kaip kokius mokescius moketi prekiaujant forex lietuvai amp usg=aovvaw ljsm wwsnraiq mx_vs f, prekyba forex ir mokesciai, amp esrc=s amp source=web amp cd= amp ved= ahukewisx jh baahwlyaykhbunaawqfgg mai amp url=http www forex prekyba com forumas forex kaip kokius mokescius moketi prekiaujant forex lietuvai amp usg=aovvaw ljsm wwsnraiq mx_vs f, tps www google com ec, amp esrc=s amp source=web amp cd= amp ved= ahukewji iuy _aahuixiwkhsp auiqfgg mai amp url=http www forex prekyba com forumas forex kaip kokius mokescius moketi prekiaujant forex lietuvai amp usg=aovvaw ljsm wwsnraiq mx_vs f, tp www google com, tps www google ie, tps www google se, tps www google fr, tps www google co uk, tps www google ro.
 
| Forex prekyba | Forex agea | Forex forumas | chinese store paypal | china online shopping |